Bizans güneş tutulması kayıtları, Dünya’nın dönüşünün belirsiz tarihini aydınlatıyor – HeritageDaily

(“Web Sitesi”), HERITAGEDAILY tarafından işletilmektedir.

Çerezler nedir?

Çerezler, HERITAGEDAILY veya üçüncü bir tarafın sizi tanımasını sağlayan web tarayıcısında saklanan küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri, HERITAGEDAILY web sitesi ve yan marka web sitesi de dahil olmak üzere web sitelerinde etkinlikleriniz hakkında bilgi parçaları toplamak, depolamak ve paylaşmak için kullanılabilir.

Çerezler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

– Belirli işlevleri etkinleştirmek için

– Analitik sağlamak

– Tercihlerinizi saklamak için

– Reklam dağıtımını ve davranışsal reklamcılığı etkinleştirmek için

HERITAGEDAILY hem oturum tanımlama bilgilerini hem de kalıcı tanımlama bilgilerini kullanır.

Web Sitemize yapılan belirli bir ziyareti tanımlamak için bir oturum çerezi kullanılır. Bu çerezler, kısa bir süre sonra veya web sitemizi kullandıktan sonra web tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Bu tanımlama bilgilerini, tek bir tarama oturumu sırasında sizi tanımlamak için kullanırız.

Kalıcı bir çerez, çerezde belirtilen belirli bir süre boyunca cihazlarınızda kalacaktır. Bu çerezleri, sizi daha uzun bir süre boyunca tanımlamamız gereken yerlerde kullanırız. Örneğin, Facebook reklamcılığı veya Google görüntülü reklamcılık gibi sosyal medya platformlarında yeniden pazarlama amacıyla kalıcı bir çerez kullanırız.

Üçüncü taraflar HERITAGEDAILY Web Sitesinde çerezleri nasıl kullanır?

Analiz şirketleri ve reklam ağları gibi üçüncü taraf şirketler, genellikle kullanıcı bilgilerini anonim olarak toplamak için çerezleri kullanır. Bu bilgileri HERITAGEDAILY Web Sitesindeki ve ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerindeki etkinliklerinizin bir profilini oluşturmak için kullanabilirler.

Çerez fikrini veya belirli çerez türlerini beğenmiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını önceden ayarlanmış çerezleri silecek ve yeni çerezleri kabul etmeyecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, seçtiğiniz tarayıcının yardım sayfalarını ziyaret edin.

Çerezleri silerseniz veya kabul etmezseniz, kullanıcı deneyiminizin sunduğumuz birçok özellikten yoksun olabileceğini, tercihlerinizi kaydedemeyebileceğinizi ve bazı sayfalarımızın düzgün görüntülenemeyebileceğini lütfen unutmayın.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bilgi komisyonu görevlisini (ico) ziyaret edin: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/

Leave a Comment